Czyli: jak przygotować plik aby drukarza szlag nie trafił i nie rzucał w Państwa kubłem farby...
A serwisanci nie poprawili klejem... Plakaty przygotujcie tak oto;

Jeśli macie Państwo gotowy projekt waszego plakatu który chcecie umieścić na naszych billboardach - oceńmy go najpierw...
Na tym etapie popełnianych jest najwięcej błędów a naszym wspólnym interesem jest aby ich uniknąć...

Mimo iż billboardy są niemal największymi z formatów reklamowych - źle zaprojektowane mają siłę rażenia znaczka pocztowego!
Przedstawiamy kilka rad które tę mozolną katorgę zamienią w bajkę z happy end'em...!

Outdoor pozostał znakomitym narzędziem pierwszego kontaktu z konsumentem ale stał się też instrumentem naprowadzania go na źródło pełnej informacji. Zwięzły komunikat na billboardzie sygnalizuje temat, wzbudza zainteresowanie... i odsyła do strony www!

Dostawka czyli nośnik do dostawienia; taki status mają lokalizacje na których nie zainstalowaliśmy jeszcze billboardów lecz dopiero je planujemy - jednym słowem są to opcje na nasze kolejne stanowiska ekspozycyjne.

Każdy nośnik oznaczamy indywidualnym numerem lokalizacji; gdy na którejś z nich tablic jest więcej - dodajemy "pozycjoner" literowy. Patrząc z ulicy przy której stoją nośniki - zawsze liczymy od lewej strony (jak w alfabecie); a, b, c... Albo - x, y, z... gdy znajdują się jedna nad drugą.