Aby ułatwić życie Państwu i sobie - ponumerowaliśmy wszystkie arterie wlotowe Wrocławia...
Podział taki - na strefy z nimi związane; w naturalny sposób pozwala na ogarnięcie topografii tego pięknego miasta oraz lokalizacji naszych billboardów...

Monumentalne dzieło kartograficzne wrocławskiego artysty-grafika Przemysława Winnickiego.
To prawdziwie benedyktyńska praca: ręcznie rysowane detale odzwierciedlają aktualny
(na dzień wizji lokalnej) stan wszystkich budynków centrum naszego miasta...