Nasz tego-letni klient prowadzi działalność na niwie edukacji.
W dużych zbiorowiskach młodych obywateli (gdzie rezyduje) popyt na te świadczenia jest duży...