procedury / płatności


Zgodnie z naszymi procedurami opłacenie zaliczkowej/zadatkowej faktury pro-forma powoduje iż wszystkie opłacone nośniki zostają automatycznie wynajęte Państwa Firmie i od dnia tej wpłaty przez okres trwania kontraktu nikt inny nie będzie ich użytkował. Skraca to i upraszcza czasochłonne procedury redagowania i podpisywania umów najmu które opóźniają moment wystartowania waszej kampanii.
Okazało się bowiem iż tradycyjna procedura (umowa -> realizacja -> płatność) jest niepraktyczna i szkodliwa - głównie dla nas: dzięki instytucji faktury pro-forma wszystko natomiast wróciło na swoje miejsce - wzrosła efektywność naszej pracy oraz poziom bezpieczeństwa. Przy dłuższych kampaniach pobieramy też kaucję w wysokośći czynszu za ostatni miesiąc kampani. 
Kolejne płatności czynszu opłacać będziecie Państwo na podstawie comiesięcznych faktur VAT. Ta procedura jest obowiązkowa dla wszystkich nowych klientów oraz nowych kampanii dotychczasowych/wcześniejszych klientów...

1. Faktura pro-forma:
Aby natychmiast wystartować waszą kampanię - po potwierdzeniu przez nas dostępności wybranych przez Państwa nośników (i terminu ich wynajmu) - prześlijcie dane rejestrowe waszej firmy a otrzymacie
- fakturę pro-forma opiewającą na pierwszy miesięczny czynsz waszej kampanii oraz koszty druku, montażu i demontażu plakatów (ew. także - projektu).
- przy kampaniach dłuższych niż miesiąc pobieramy kaucję w wysokośći czynszu za ostatni miesiąc kampani.
- faktura ta będzie dokumentem startowym waszej kampanii - najlepszym dowodem zawarcia umów najmu nośników oraz produkcji i montażu plakatów.
W przypadku opłacenia tego dokumentu (nie wszyscy potencjalni Klienci to robią mimo iż wystawiamy ją jedynie na ich życzenie):
- nośniki traktujemy za wynajęte od ustalonej daty
lub
- od 7-go dnia od wysłania Wam e-mailem faktury pro-forma (ten tydzień jest Państwu potrzebny na przygotowanie plakatu) - od tego momentu naliczamy czynsz.
- sugerujemy więc wcześniejsze przygotowanie projektu plakatów aby zdążyć z drukiem i wyklejeniem plakatów na czas... 
tu numer konta Parejo!

2. Faktura VAT (do pro-formy):
Po otrzymaniu zapłaty należności wynikającej z faktury pro-forma sporządzimy i wyślemy Państwu właściwą fakturę VAT - z datą otrzymania płatności.

3. Umowa:
A w międzyczasie będziemy w spokoju mogli precyzyjnie przygotować i uzgodnić pełny tekst umowy jeśli faktura Państwu nie wystarczy...

4. Comiesięczne faktury VAT:
- Kolejne faktury za najem nośników zawsze wystawiamy pierwszego dnia każdego miesiąca z terminem płatności 7 dni. Spodziewajcie się jej więc na początku drugiego miesiąca waszej kampanii - i tak będzie już co miesiąc, do końca jej trwania... 
- Brak terminowej płatności za kolejny, drugi miesiąc ekspozycji oznacza automatyczne zakończenie kontraktu, usunięcie plakatu/ów dłużnika z nośnika/ów i skierowanie należności do windykacji.

I właśnie takiej dbałości o nasz interes nauczyli nas przez te lata coniektórzy klienci... :-)

5. Podsumowanie:
Dokumenty definiujące współpracę Państwa Firmy z naszą to:

- faktura pro-forma
- faktura VAT
- umowa najmu    - ekspozycja na naszych nośnikach reklamowych
- umowa zlecenie - druk i montaż plakatów
- umowa o dzieło  - projekt plakatu.

Celem ich przygotowania prosimy o przesłanie danych rejestracyjnych Państwa firmy: NIP, REGON abyśmy odnaleźli wpis do CEIDG lub KRS
(ewentualnie upoważnień dla osób reprezentujących spółkę a nie występujących w KRS).

6. Kampanie wyborcze;
Obowiązkowa pełna wpłata z góry, nie udzielamy żadnych rabatów pośrednikom - swoje marże prosimy dopisać klientom do rachunku.
Stronnictwa luźno związane z interesem narodowym naszej Ojczyzny szczęścia niechaj szukają gdzie indziej...